Okna referencyjne

                                                                                                      Okna. Wszyscy je znamy, ale czy naprawdę rozumiemy ich znaczenie? Są spotykane w domach, firmach, kościołach na całym świecie zapewniając światło, widoki na świat, a jednocześnie izolują wnętrze od warunków panujących na zewnątrz. Odkrycie tajemnicy poprawy efektywności energetycznej zaczyna się od rozszyfrowania, w jaki sposób okno wpływa na izolację termiczną. Wykorzystuje się do tego współczynnik przenikania ciepła.

Współczynnik przenikania ciepła

Zrozumienie współczynnika przenikania ciepła okna ma kluczowe znaczenie dla kontroli temperatury w budynkach. Może on pomóc w projektowaniu energooszczędnych systemów, które poprawią komfort cieplny, zapobiegając jednocześnie nadmiernym stratom lub zyskom ciepła. Współczynnik przenikania ciepła, czyli Uw, to pomiar energii cieplnej traconej z wnętrza pomieszczenia, na zewnątrz przy różnicy temperatur wynoszącej 1K. Im niższa jest ta wartość, tym lepiej okno radzi sobie z utrzymaniem temperatury wewnątrz domu. Współczynnik efektywności przedstawiany jest w W/m2K, dzięki czemu można podjąć świadomą decyzję o tym, jaki typ okna najlepiej sprawdzi się w danych warunkach. Dzięki zrównoważeniu tych współczynników wymiany ciepła możliwe jest stworzenie opłacalnych okien przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia energii i wpływu na środowisko.

Czym jest okno referencyjne?

Porównanie wydajności okien różnych producentów jest kluczowym czynnikiem przy wyborze opcji najlepiej odpowiadającej Twoim potrzebom. Okna referencyjne zapewniają obiektywną miarę dzięki zastosowaniu znormalizowanych parametrów do obliczania i porównywania współczynników przenikalności cieplnej, dzięki czemu możesz mieć pewność, że wszystkie produkty są oceniane na równych zasadach w celu uzyskania maksymalnej efektywności.

Okno referencyjne wymiary

Okna odpowiadają za największe straty ciepła w budynkach. Wybór i obliczenia energetyczne dla okien są kluczowe dla osiągnięcia prawdziwie efektywnego budynku, zarówno ze względu na wielkość strat ciepła, jakie powodują, jak i potencjalne zyski słoneczne. W 2006 roku 32 kraje Unii Europejskiej zjednoczyły się za normą określającą współczynnik przenikania ciepła Uw (okna) i Ud (drzwi zewnętrzne). Regulacja ta zawierała również przykładowe wymiary, które powinny być stosowane przy obliczeniach współczynnika ciepła. Porównując właściwości termoizolacyjne okien, stworzono pojęcie "okna referencyjnego". Wskaźnik oblicza się, oceniając jednoskrzydłowe okno o jednakowych wymiarach (szerokość 1230 mm i wysokość 1480 mm), co pozwala na dokładniejszą ocenę dzięki wyeliminowaniu różnic w wymiarach. Porównując okna o jednakowym rozmiarze, z łatwością można ocenić współczynnik przenikania ciepła oraz określić, które materiały i techniki wykorzystane przy produkcji okna są efektywniejsze energetycznie.